В окото на бизнеса

Бизнес портрети на успешни мениджъри, собственици и предприемачи

"В окото на бизнеса" - инж. Валентин Вълев (част 2)

"В окото на бизнеса" - Валентин Вълев, собственик на Топола скайс"В окото на бизнеса" - Боян Рашев, Денкщат България

"В окото на бизнеса" - Петя Ангелова"В окото на бизнеса" - Велизар Димов

"В окото на бизнеса" - д-р Анелия Рачева