Емоционалната интелигентност – ключов фактор за успех в бизнеса и живота

Емоционалната интелигентност – ключов фактор за успех в бизнеса и живота

Причината, поради която високата степен на емоционална интелигентност е все по-ценена и търсена от работодателите и хората, е, че тя оказва толкова силно влияние върху всичко, което човек прави. Това е начин на мислене и действие, който позволява на човек да бъде по-осъзнат и да разбира всички около себе си, което води до по-добри и по-ползотворни действия и взаимодействия.

Каквато и да е вашата област, станция в живота или ситуация, няма човек, на когото повишената емоционална интелигентност да не може да помогне. В бизнеса, академичните среди и личния ни живот подобрената ЕИ може да има дълбок ефект. За тези, които искат да създадат постоянни промени в живота и бизнеса, целенасочената работа върху емоционалната интелигентност е ключов елемент в трансформацията не само за тях самите, но и за хората около тях.

В контекста на предприемачество, бизнес, икономика, дигитализация, думата „ емоция трудно намира приложение.

Но всъщност емоциите движат хората, а хората бизнеса и всички свързани с него процеси.Т.е. връзката е налице, но фокусът през отминалите десетилетия се поставя основно върху интелекта на човека. Да се допусне водеща роля на емоциите и емоционалната интелигентност в мениджмънта и лидерството е свеждано по-скоро до богохулство.

До средата на 20-ти век ръководенeто се основава предимно на принципите на командване и контрол отгоре надолу и твърде малко е разглеждана вероятността подчинените да играят съществена роля посредством своите уникални човешки характеристики.

Емоционална интелигентност и основни компоненти
"Много е важно да се разбере, че емоционалната интелигентност не е противоположност на интелигентността, нито пък триумф на сърдечната нагласа - тя е уникална пресечна точка на двете." (Дейвид Карузо)

Самосъзнание: отнася се до способността да се разбират силните и слабите страни на съотборниците, както и да се разпознава как емоциите на предприемача могат да повлияят на работата на екипа. Искането на обратна връзка е добър метод за оценяване на представянето на предприемача, както и за придобиване на представа за неговото/нейното поведение и как се възприема в корпорацията;


Самоуправление: отнася се до способността да се управляват емоциите, особено в стресови и двусмислени ситуации, като същевременно се поддържа положителна перспектива. Въпреки че мисленето и размишляването, преди да се реагира, може да бъде трудно при определени обстоятелства, научаването на това как да се управляват и контролират емоциите си струва, за да се поддържа добра атмосфера в екипа;


Социална осъзнатост: отнася се до способността да се разчитат и тълкуват емоциите на другите и да се взаимодейства положително с тях. Всъщност чрез емпатията предприемачите могат да разбират чувствата и възприятията на сътрудниците, с ясна и ефективна комуникация. Емпатията е ключова в предприемачеството; следователно предприемач със силна емпатия би показал по-високи резултати в ангажирането, напътстването на другите и вземането на решения. Емпатията оказва голяма подкрепа на екипа, както и повишава индивидуалното представяне на предприемача.


Управление на взаимоотношенията: отнася се до способността за влияние, наставничество, менторство на другите към оптимално разрешаване на конфликти и поведение, насочено към постигане на цели. Следователно идентифицирането на проблемите и честното им обсъждане биха помогнали за управлението на евентуални конфликти, като същевременно създават мирна и спокойна атмосфера в екипа.


Накратко, осъзнаването на себе си, на емоциите на другите, способността да се контролират собствените емоции, като същевременно се влияе и управляват емоциите на другите, са необходимите качества, които правят всеки предприемач емоционално интелигентен.

Емоционалната интелигентност е необходима, за да се развие ефективно предприемачество, да се ангажират съотборниците и да се подобри представянето на екипа.


"Емоционалната интелигентност е вашата способност да разпознавате и разбирате емоциите в себе си и в другите, както и способността ви да използвате тази осъзнатост, за да управлявате поведението и взаимоотношенията си." (Травис Брадбъри)

Коментирай :

You can use the Markdown syntax to style your comment.