Общини и Региони

рубрика за местно самоуправление, с актуална информация за проекти и събития от общините и регионите на страната