ИНФО КАРИЕРА

информационната рубрика на КАРИЕРА ТВ, за актуални събития в сферите на образоването, мениджмънта /бизнеса/, здравната култура.