Партньори и приятели

British School Of Sofia

Британско Училище в София е мястото, където учениците се трансформират интелектуално, емоционално и социално. Нашият водещ принцип при разработването на учебните програми е да дадем възможност на учениците да развиват своите идеи и умения важни за тяхното бъдеще. Ние ценим усилията на учениците, аргументираното им изразяване в писмен и устен вид, работата им в екип, разрешаването на проблемите, и новаторското им мислене.


Научете повече

ВУАРР ПЛОВДИВ

Да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на агробизнеса, развитието на селските райони, туризма, икономиката, управлението и администрацията;

В съвременната икономика на знанието, да бъде...

Научете повече

Медицински център КОРТЕКС

КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИ, ДЕТСКИ И ПСИХИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
• Главоболие, мигрена; неврози
• Епилепсия и гърчове; вег.дистония
• Мозъчни травми и тумори
• ...

Научете повече

Медицински Университет - Плевен

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г. става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен.

С Решение на 39-то Народно събрание от 02.09.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен.

Научете повече

Полезни връзки