Съвети за изготвяне на перфектната автобиография

Съвети за изготвяне на перфектната автобиография

Вашата автобиография е често първото впечатление, което ще оставите на работодателите, затова тя трябва да бъде съставена внимателно и привлекателно.

Обикновено работодателите прекарват само няколко секунди, разглеждайки кандидатурата ти, за да решат дали си подходящ кандидат. За да си осигуриш по-задълбочен преглед на автобиографията и мотивационното ти писмо, направи следното:  включи всички умения, опит и качества, които конкретния работодател тър си  у подходящите кандидати за обявена от него свободна позиция.

Именно това ще ти покажем в настоящата статия - как да прецениш кои умения да включиш в създадените за конкретната компания твои CV и мотивационно писмо. 

  1. Започнете с контактната информация: Вашето име, адрес и данни за контакт трябва да бъдат представени ясно и лесно разбираеми. Потенциалните работодатели трябва да могат да се свържат с вас лесно.

  2. Представете се: В тази част обобщете вашите най-силни страни и постижения. Покажете какво можете да предложите на работодателите и какво ви прави уникални кандидати за длъжността. Осигурете, че подчертавате умения и качества, които съответстват на изискванията на конкретната работа.

  3. Избройте своите умения: Използвайте кратки точки, за да изброите вашите умения и опит, които са релевантни за позицията, за която кандидатствате. Използвайте същите ключови думи, които са използвани в обявата за работа, за да подчертаете, че сте подходящ кандидат.

  4. Подчертайте съответния опит: Включете информация за вашата работна и образователна история, като акцентирате върху този опит, който е най-съответстващ на позицията, за която кандидатствате. Подчертайте постиженията си и специфичните предизвикателства, които сте преодолели.

  5. Разкажете за постиженията си: Използвайте цифри и факти, за да подкрепите вашия опит. Например, ако сте постигнали 10% нарастване на продажбите, бъдете сигурни да го включите.

  6. Избройте обученията и курсовете: Ако сте придобили допълнителна квалификация или обучение, което е важно за длъжността, го включете тук. Обяснете как това обучение подобри квалификациите ви и как може да допринесе за новата работа.

  7. Интереси и хобита (по избор): Това е мястото, където можете да споделите лични интереси, които са свързани с работата или извън нея. Няма задължителност да включвате тази информация, но ако имате интереси, които са релевантни за длъжността, можете да ги споделите.

  8. Предложете препоръки при поискване: Упоменете, че сте готови да предоставите препоръки при поискване. По този начин не разкривате контактите си предварително, но показвате, че имате референти, които могат да потвърдят вашия професионализъм.

  9. Следете правописа и граматиката: Насочете внимание на правописните и граматически грешки в автобиографията си. Прегледайте я внимателно и може дори да помолите някой друг да направи проверка.

Подготви се за интервю за работа

Преди интервюто ти за работа, прегледай отново списъка с умения, който вече създаде, и бъди готов да ги обсъдиш с потенциалния ти работодател.

Успех!

Коментирай :

You can use the Markdown syntax to style your comment.