Стратегии за вземане на по-добри решения на работното място

Стратегии за вземане на по-добри решения на работното място

Като човешки същества, всички сме склонни да интерпретираме информацията, която получаваме, по начин, който потвърждава нашите вярвания и интереси. Възприемаме я и я обработваме напълно селективно, като обикновено пренебрегваме или напълно отхвърляме таза информация, която противоречи на вижданията ни. Това пристрастие се проявява особено явно, когато приписваме успеха си на собствените си умения, а провалите си – на външни фактори. Това ни пречи да вземаме по-добри решения на работното ни място и в личния ни живот. Това когнитивно изкривяване е познато в психологията като пристрастие, обслужващо интересите ни.

Когато сме в ситуации, които изискват вземане на решения, често се поддаваме на когнитивното изкривяве. Но как можем да се справим с него и да направим по-добри избори?

  • Първата стъпка е осъзнаването на това изкривяване.

Когато разберем, че имаме склонност да филтрираме информацията в полза на нашите вярвания, можем да започнем да я оценяваме по-обективно.

  • Втората стъпка е да разгледаме решенията си от различни гледни точки.

Вместо да се фокусираме само върху това, което потвърждава нашите представи, можем да се опитаме да видим цялата картина и да вземем предвид и аргументите, които я оцветяват по друг начин.

  • Накрая, трябва да работим активно за развиване на нашата способност да приемаме информация, която не съответства на нашите вярвания, като вземаме предвид нови факти и аргументи. Това изисква практика и търпение, но може да подобри значително качеството на нашите решения.

Всички хора сме подвластни на когнитивното пристрастие, обслужващо интересите ни, което изкривява възприемането на света около нас. Независимо от знанията и уменията ни, от опита и експертизата ни.

Преодоляването му е критично важно за постигането на по-добри решения на работното ни място и в личния ни живот. И е напълно възможно. Можем да вземаме по-добри решения и да отключим пълния си потенциал, ако редовно ползваме 3-те стратегии от статията.

Коментирай :

You can use the Markdown syntax to style your comment.